Po diagnóze srdcového zlyhávania váš lekár preberie s vami, ako vaše ochorenie srdcového zlyhávania zvládnuť. To môže zahŕňať liečbu, ako aj možné zmeny životného štýlu, a dostupnosť podporných prístrojov, ktoré vám pomôžu zvládnuť vaše príznaky.

Liečba srdcového zlyhávania

Aktuálne sa na liečbu srdcového zlyhávania a súvisiacich symptómov používa mnoho rôznych typov liekov, ktoré priniesli v poslednom čase významný pokrok.

Váš lekár vám odporučí správne lieky a bude robiť pravidelné kontroly na monitorovanie vášho stavu. Tie môžu zahŕňať krvné testy a monitorovanie krvného tlaku. Môže vás tiež požiadať, aby ste kontrolovali svoju hmotnosť, pretože jej zmena môže byť príznakom zadržiavania tekutiny. Zadržiavanie tekutín sťažuje správne fungovanie srdca.1

Na liečbu srdcové zlyhávanie je niekoľko rôznych typov liekov, ktoré fungujú rôznymi spôsobmi.1– 4

Viac informácií

Pamätajte na lieky

Lekár vám môže predpísať na srdcové zlyhávanie aj viacero liekov, ktoré môže byť potrebné užívať v rôznych časoch v priebehu dňa. Je dôležité, aby ste lieky užívali presne podľa pokynov svojho lekára. Venujte pozornosť prípadným zmenám dávkovania. Len tak vám lieky pomôžu pokračovať v činnostiach, ktoré máte radi.

Na začiatku liečby môže váš lekár postupne upravovať dávku liekov, ktoré užívate. Je to normálne a dôležité, aby si vaše telo na nový liek zvyklo a aby ste z liečby vyťažili čo najviac.

Lieky

Môže byť dobré povedať rodine či priateľom, aké lieky máte užívať a kedy, aby vám mohli ich užívanie prípadne pripomenúť.

Nástenné hodiny

Môžete tiež skúsiť začleniť užívanie liekov do svojich každodenných návykov, ktoré vám môžu ich užívanie pripomenúť, napríklad po umytí zubov alebo pred raňajkami.

Mobilná aplikácia

Aplikácie pre inteligentné telefóny alebo budíky tiež môžu byť užitočné pri upozornení na užívanie liekov.

Sledovanie príznakov a všímanie si všetkých zmien

Po stanovení diagnózy dostanete odporúčania, ako sledovať príznaky srdcového zlyhávania.

Vášmu lekárovi môže významne pomôcť, keď vy, vaša rodina a priatelia vo vašom okolí budete sledovať akékoľvek zmeny vašich príznakov alebo vašej schopnosti vykonávať bežné každodenné úlohy.

V priebehu času si môžete na symptómy zvyknúť, a preto si nemusíte všimnúť, ak sa postupne zhoršia. Zmena symptómov je varovným signálom tela a môže byť predzvesťou udalosti zhoršenia srdcového zlyhávania.5, 6, 7

Ikony pre riadenie SZ

Zmeny životného štýlu

Okrem užívania liekov, ako vám predpísal váš lekár, môžete spraviť zmeny životného štýlu na zmenšenie príznakov a zabránenie zhoršenia srdcového zlyhávania, aby ste mohli aj naďalej robiť to, čo vás baví.

Úprava stravy

Zdravá strava môže pomôcť zmierniť príznaky a zabrániť zhoršeniu srdcového zlyhávania.

Požiadajte svojho lekára o rady k správnemu stravovaniu, čo je pre vás vhodné a čomu sa máte vyhýbať. Môže odporučiť menej soli, alkoholu a tuku v strave a schudnúť, ak máte nadváhu.

Riadenie SZ – ukážka 1
Riadenie SZ – ukážka 2

Pravidelné cvičenie

Pre väčšinu ľudí so srdcovým zlyhávaním sa odporúča fyzická aktivita.

Môže zmierniť príznaky a zvýšiť pohodu. Váš lekár môže navrhnúť spôsoby, ako bezpečne priniesť zdravý pohyb do vašej každodennej rutiny.

Žiadne fajčenie

Fajčenie ovplyvňuje funkciu srdca viacerými spôsobmi.

Fajčenie môže zhoršiť existujúce poškodenie srdcového svalu, čo sťažuje srdcu transport krvi po celom tele. Ak fajčíte, zvážte, že sa porozprávate s lekárom o možnostiach, ako prestať. Nikdy na to nie je neskoro.

Riadenie SZ – ukážka 3
Riadenie SZ – ukážka 4

Získanie sociálnej a emocionálnej podpory

Život so srdcovým zlyhaním môže viesť k pocitom neistoty a strachu. Je dôležité uvedomiť si, že existujú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste sa vedeli uvoľniť a cítili kontrolu nad svojím stavom.

Okrem dodržiavania liečebného plánu či zmien životného štýlu vám priatelia a rodina môžu pomôcť aj pri vyrovnávaní sa so srdcovým zlyhávaním. Udržiavanie sociálnych kontaktov môže byť výborným spôsobom, ako znížiť stres a úzkosť a hovoriť s blízkymi o vašich pocitoch. Zároveň to môže byť aj dôležitý zdroj podpory.

Ak si myslíte, že by to mohlo pomôcť, požiadajte svojho lekára o informácie o pacientských organizáciách, kde sa môžete spojiť s ďalšími pacientami, ktorí majú srdcové zlyhávanie. Môže byť užitočné vedieť, že nie ste sami a sú aj iní, ktorí majú podobnú skúsenosť.

Referencie:

1.Ponikowski P, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Journal of Heart Failure. 2016;37: 2129-2200.
2. Yancy CW, Januzzi JL, Allen LA, et al; for the American College of Cardiology Task Force on Expert Consensus Decision Pathways Writing Committee. 2017 ACC expert consensus decision pathway for optimization of heart failure treatment: answers to 10 pivotal issues about heart failure with reduced ejection fraction: a report of the American College of Cardiology Task Force on Expert Consensus Decision Pathways. J Am Coll Cardiol. 2018;71(2): 201-230.
3. Gheorghiade M, Marti CN, Sabbah HN, et al. Soluble guanylate cyclase: a potential therapeutic target for heart failure. Heart Fail Rev. 2013;18(2):123-134.
4. Heart Failure Matters. Sinus Node Inhibitors. https://www.heartfailurematters.org/en_GB/What-can-your-doctor-do/Sinus-node-inhibitors. Accessed November 2020.
5. National Health Service, NHS. Heart Failure. https://www.nhs.uk/conditions/heart-failure/. Accessed October 2020.
6. AHA. Rise Above Heart Failure. https://www.heart.org/-/media/files/health-topics/heart-failure/hf-symptom-tracker.pdf?la=en. Accessed November 2020.
7. AHA. Classes of Heart Failure. https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure/classes-of-heart-failure. Accessed November 2020.