Kľúčové pojmy a definície srdcového zlyhávania

Pochopenie kľúčových slov srdcového zlyhania, ktoré môže váš lekár použiť pri diagnóze srdcového zlyhania, vám môže pomôcť lepšie pochopiť aj váš stav a to, ako ho zvládať. Tu je niekoľko pojmov, ktoré môžete počuť počas návštevy lekára.

Pojmy srdcového zlyhávania, ktoré môžete počuť v súvislosti s touto diagnózou alebo jej zvládaním

Angína pectoris

Bolesť alebo tlak na hrudníku.1

Kardiomyopatia 

Ochorenia srdcového svalu s poruchou funkcie srdca.2

Ischemická choroba srdca (ICHS)

Je choroba, ktorá je spôsobená nedostatočným prekrvením srdcového svalu v dôsledku aterosklerózy. ICHS je najčastejším typom srdcového ochorenia.3

Praskanie 

Keď je v hrudníku pri dýchaní počuť praskajúci zvuk v dôsledku tekutiny v pľúcach.4

Komorbidity

Keď má osoba viac ako jedno ochorenie.5

Echokardiografia (ECHO)

Je ultrazvukové vyšetrenie zobrazujúce veľkosť, štruktúru a funkciu srdca a srdcových ciev.6

Edém

Nahromadenie nadmernej tekutiny v tkanivách.7

Elektrokardiografia (EKG)

Je vyšetrovacia metóda, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca pomocou elektród, ktoré sa umiestnia na kožu pacienta a tie následne zachytávajú elektrické impulzy šíriace sa zo srdca.

Ejekčná frakcia

Objem krvi, ktorá je vypudená srdcovou komorou po každej kontrakcii srdca.9

Dyspnoe

ťažkosti s dýchaním alebo dýchavičnosť.10

Srdcové zlyhávanie so zníženou ejekčnou frakciou (HFrEF)

Keď sa ľavá komora srdca nesťahuje dostatočne silno na to, aby zabezpečila dostatočnú perfúziu tkanív.11

Hypertenzia

 Vysoký krvný tlak, čo znamená, že sa srdce musí viac namáhať, aby cirkulovala krv po celom tele.12

Hypertrofia

Zväčšenie alebo zhrubnutie srdcového svalu, čo môže sťažiť cirkuláciu krvi.13

Hypotenzia

Nízky krvný tlak.14

Myokard

Stredná vrstva srdca tvorená svalovinou.15

Synkopa

Mdloby alebo omdlenie pre nedostatočný prietok krvi v mozgu.16

Chlopňová vada

Krátkodobá porucha vedomia následkom zníženého prietoku krvi v mozgu.17

Dekompenzačná udalosť srdcového zlyhávania

Keď sa príznaky srdcového zlyhávania zhoršujú a vyžaduje sa ďalšia liečba.18

Referencie:

1. NHS. Angina. https://www.nhs.uk/conditions/angina/. Accessed November 2020.
2. NHS. Cardiomyopathy. https://www.nhs.uk/conditions/cardiomyopathy/#:~:text=Cardiomyopathy%20is%20a%20general%20term,pump%20blood%20around%20the%20body. Accessed November 2020.
3. Mayo Clinic. Coronary Artery Disease. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronary-artery-disease/symptoms-causes/syc-20350613. Accessed November 2020.
4. Healthline. What You Should Know About Bibasilar Crackles. https://www.healthline.com/health/bibasilar-crackles#TOC_TITLE_HDR_1. Accessed November 2020.
5. Valderas J M, et al. Defining Comorbidity: Implications for Understanding Health and Health Services. Annals of Family Medicine. 2009. 357-363.
6. National Health Service, NHS. Echocardiogram. https://www.nhs.uk/conditions/echocardiogram/. Accessed October 2020.
7. Mayo Clinic. Edema. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/edema/symptoms-causes/syc-20366493. Accessed November 2020.
8. National Health Service, NHS. Electrocardiogram. https://www.nhs.uk/conditions/electrocardiogram/. Accessed October 2020.
9. American Heart Association. Ejection Fraction Heart Failure Measurement. https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/diagnosing-heart-failure/ejection-fraction-heart-failure-measurement. Accessed November 2020.
10. Healthline. Dyspnea. https://www.healthline.com/health/dyspnea. Accessed November 2020.
11. American Heart Association. Types of Heart Failure. https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure/types-of-heart-failurey. Accessed November 2020.
12. British Heart Foundation, BHF. High Blood Pressure (Hypertension). https://www.bhf.org.uk/informationsupport/risk-factors/high-blood-pressure. Accessed October 2020.
13. Mayo Clinic. Left Ventricular Hypertrophy. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/left-ventricular-hypertrophy/symptoms-causes syc-20374314#:~:text=Left%20ventricular%20hypertrophy%20is% 20enlargement,left%20ventricle%20to%20work%20harder. Accessed November 2020.
14. NHS. Low blood pressure (hypotension). https://www.nhs.uk/conditions/low-blood-pressure-hypotension/. Accessed November 2020.
15.American Heart Association. Myocardium. https://www.heart.org/HEARTORG/Encyclopedia/Heart-Encyclopedia_UCM_445084_ContentIndex.jsp?title=myocardium. Accessed November 2020.
16. American Heart Association. Syncope (Fainting). https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/symptoms-diagnosis--monitoring-of-arrhythmia/syncope fainting#:~:text=Syncope%20is%20a% 20temporary%20loss,enough%20oxygen%20to%20the%20brain. AccessedNovember 2020.
17. Mayo Clinic. Heart Failure – Symptoms & Causes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-20373142. Accessed November 2020.
18. Butler J, et al. Clinical Course of Patients With Worsening Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. Journal of the American College of Cardiology. 2019; 73(8): 935-944.