Srdcové zlyhávanie je stav, keď srdce nefunguje tak, ako by malo, a musí vynaložiť väčšiu námahu, aby krv a kyslík prúdili po celom tele.

Hoci je srdcové zlyhávanie vážna a progresívna choroba, ktorá sa vo väčšine prípadov nedá vyliečiť, existujú možnosti liečby. Je dôležité uvedomiť si, že táto diagnóza neznamená, že vaše srdce prestane náhle fungovať.1, 2

Existuje veľa vecí, ktoré vy a váš lekár môžete urobiť, aby ste túto chorobu zvládali. Aby ste nemuseli ísť do nemocnice, žili dlhšie a robili aj naďalej veci, ktoré vás bavia. Môže vás podporiť rodina, aj tí, ktorí sa o vás starajú.

Čo sa deje pri srdcovom zlyhávaní: bližší pohľad

Srdce je rozdelené na predsiene a komory. Komory spolupracujú pri transporte krvi po celom tele, čím zabezpečujú obeh kyslíka a živín.1

Pri srdcovom zlyhávaní sa znižuje funkcia srdca, nie je  schopné plniť svoju základnú funkciu – rozvádzať krv a zásobovať tkanivá v tele kyslíkom.2

Poškodenie srdcového svalu môže byť spôsobené dôsledkom:3, 4

  • infarktom myokardu,
  • vysokým krvným tlakom (hypertenzia),
  • ochorením koronárnych artérií (CAD), keď aterosklerotický plak postupne upcháva cievy v tepnách, v tepnách, ktoré dodávajú krv do srdcového svalu.

Srdcové zlyhávanie môžu spustiť aj iné príčiny, napríklad:3, 4

  • chlopňová vada, pri ktorej dôjde k poškodeniu jednej zo srdcových chlopní, čo bráni správnemu smeru a sile prietoku krvi
  • kardiomyopatia, ochorenie srdcového svalu s poruchou funkcie srdca
  • toxické poškodenie, môže byť spôsobené napr. liekmi, alkoholom, cytostatikami, radiáciou
Zlyhávanie srdca

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pri srdcovom zlyhávaní je funkcia srdca ako pumpy narušená, čo vedie k problémom ako je dušnosť/dýchavica, únava, opuchy nôh, môžu sa vyskytnúť aj menej typické príznaky ako je kašeľ, nechutenstvo, prírastok hmotnosti, búšenie srdca alebo závraty.3

Niekedy sa symptómy môžu zhoršiť, čo znamená, že potrebujete ďalšiu liečbu. V niektorých prípadoch to môže viesť k hospitalizácii. Lekári môžu označovať takéto stupňujúce sa príznaky ako dekompenzačná udalosť srdcového zlyhávania.4, 5

Chronický kašeľ

Chronický kašeľ
a sipot

Zvýšenie dýchavičnosti

Dýchavičnosť

Zvýšenie opuchu

Opuch
(zadržiavanie tekutín)

Zvýšenie telesnej hmotnosti

Závrat

Znížená schopnosť cvičiť

Únava

Ak máte diagnózu srdcového zlyhávania a vyrovnávate sa s tým, pamätajte, že nie ste sami.

Srdcové zlyhávanie postihuje viac ako 60 miliónov ľudí na celom svete a očakáva se, že ich počet sa v nasledujúcich rokoch zvýši.5

Zvládanie srdcového zlyhávania a symptómov

Dobrou správou je, že existuje veľa možností liečby, ktoré vám spolu so zmenami životného štýlu môžu pomôcť zvládnuť srdcové zlyhávanie aj jeho symptómy, oddialiť pobyt v nemocnici a umožnia vám aj naďalej robiť to, čo vás baví.

Zvládanie srdcového zlyhávania

Referencie:

1. National Heart, Lung and Blood Institute, NHLBI. Heart Failure. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/heart-failure. Accessed February 2020.
2. Shah SJ. Heart Failure (Congestive Heart Failure). MSD Manual Consumer Version July 2018. https://www.msdmanuals.com/home/heart-and-blood-vessel-disorders/heart-failure/heart-failure. Accessed February 2020.
3. National Health Service, NHS. Heart Failure. https://www.nhs.uk/conditions/heart-failure/. Accessed October 2020.
4. Mayo Clinic. Heart Failure – Symptoms & Causes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-20373142. Accessed October 2020.
5. Butler J, et al. Clinical Course of Patients With Worsening Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. Journal of the American College of Cardiology. 2019; 73(8): 935-944.