Kontakt

Bayer, spol. s r. o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

Recepcia:
tel.: +421 2 592 13 321
E-mail: recepcia.sk@bayer.com
Web: www.bayer.sk
 

Bezpečnosť a kvalita liekov

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním
lieku spoločnosti Bayer alebo podozrenie na jeho falzifikát či závadu,
kontaktujte, prosíme, Vášho ošetrujúceho lekára, lekárnika, Štátny ústav
pre kontrolu liečiv alebo spoločnosť Bayer.