Ak srdce nedokáže prečerpať množstvo krvi potrebné na prekrvenie ostatných tkanív a orgánov, hovoríme o srdcovom zlyhávaní.

Považuje sa zaň aj stav, keď srdce síce krv prečerpať zvláda, ale len za cenu vyššieho tlaku v srdcových dutinách – ako keby sme v aute museli stlačiť plynový pedál až na podlahu, aby sme dosiahli aspoň nízku rýchlosť.

Srdcové zlyhávanie môže byť chronické (pumpovacia funkcia srdca je obmedzená dlhodobo) alebo akútne (zlyhávanie pumpovacej funkcie nastane náhle).

Hoci je srdce jeden orgán, obe srdcové komory pracujú do istej miery nezávisle. Srdcové zlyhávanie môže postihovať samostatne len ľavú alebo len pravú komoru (ľavostranné alebo pravostranné srdcové zlyhávanie), ale tiež obe komory súčasne (obojstranné srdcové zlyhávanie).

Neschopnosť srdca správne pumpovať krv má niekoľko dôsledkov:

1. Krv sa hromadí pred postihnutou časťou. V prípade ľavostranného zlyhania sa hromadí v pľúcnom riečisku, v prípade pravostranného zlyhania v dolných končatinách a v pečeni – dochádza k hromadeniu krvi, čo sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi (napr. opuchmi nôh).

2. Orgány v tele (svaly, mozog, pečeň, obličky) sú v dôsledku srdcového zlyhania nedostatočne prekrvené. To môže mať za následok zvýšenú únavu, ale napríklad aj horšiu funkciu obličiek.

Tieto následky sa môžu navyše rôzne kombinovať – niektorí pacienti môžu trpieť výrazným hromadením krvi, ale zásobovanie orgánov krvou nemusí byť ovplyvnené. Iní pacienti môžu mať veľmi obmedzený srdcový výdaj (srdce pumpuje veľmi málo krvi), ale len malé alebo žiadne známky hromadenia krvi.
 

Aké ťažkosti trápia pacientov so srdcovým zlyhávaním?

Typickým problémom pacientov postihnutých srdcovým zlyhaním je dýchavičnosť.
Pacient ju pociťuje zvyčajne pri námahe – zadýchava sa pri chôdzi po schodoch a zvyčajne sa musí zastaviť a odpočinúť si. Ťažkosti pri námahe sú pre srdcové zlyhávanie typické. Pracujúce svaly vyžadujú väčší prísun krvi, ktorý srdce s obmedzeným výkonom nedokáže zabezpečiť. Intenzita dýchavičnosti sa líši, niektorí pacienti pociťujú malú alebo dokonca žiadnu dýchavičnosť, zatiaľ čo iní sa zadýchajú aj pri minimálnej námahe. V pokročilejšom štádiu ochorenia môžu pacienti trpieť dýchavičnosťou aj v pokoji.

Srdcové zlyhávanie sa vyznačuje aj dýchavičnosťou v noci, ktorá sa objavuje buď pri prvých prejavoch ešte nezisteného ochorenia, alebo pri zhoršení už známeho ochorenia. Takýto pacient sa v noci budí, musí sa posadiť a vydýchať (tzv. ortopnoická dýchavičnosť). Pacienti často uvádzajú, že sa chodia nadýchať čerstvého vzduchu k otvorenému oknu. Ak s týmto stavom nič nerobia a nevyhľadajú lekársku pomoc, dýchavičnosť sa môže naďalej zhoršovať – pacienti si často sami všimnú, že im vodorovná poloha v ľahu prekáža, a situáciu riešia väčším množstvom vankúšov. Preto je otázka na počet vankúšov jednou z obvyklých otázok, ktoré lekár kladie pri podozrení na srdcové zlyhávanie. U niektorých pacientov dosiahne dýchavičnosť také štádium, že v noci nedokážu ležať v posteli a spia v kresle.

Pri akútnom srdcovom zlyhaní sa môže dýchavičnosť objaviť veľmi rýchlo a môže byť veľmi závažná. U pacienta s akútnym opuchom pľúc (edémom – napr. pri hypertenznej kríze alebo infarkte) sa môže závažná dýchavičnosť objaviť v priebehu niekoľkých minút.

Častými ťažkosťami pacientov so srdcovým zlyhaním bývajú pocit únavy a nedostatočná výkonnosť. Zlyhávajúce srdce nedokáže počas fyzickej aktivity zvýšiť objem prečerpávanej krvi, aby uspokojilo potreby svalov. Dýchavičnosť a nedostatočná výkonnosť sa zvyčajne vyskytujú súčasne.

Typickým príznakom pravostranného srdcového zlyhania sú opuchy nôh, ktoré si pacienti väčšinou všimnú. Opuchy bývajú mäkké a do opuchnutej dolnej končatiny možno urobiť jamku.

Pri pravostrannom zlyhaní dochádza aj k hromadeniu krvi v pečeni, čo vedie k jej zväčšeniu. Pacienti si to zvyčajne všimnú až pri veľkom zväčšení, keď sa sťažujú na neurčitý pocit tlaku a ťažoby pod pravým rebrovým oblúkom (v mieste, kde sa nachádza pečeň). Hromadením krvi v pečeni môže dôjsť k filtrácii voľnej tekutiny do brušnej dutiny (odborne ascites). Problémy s ascitom závisia od množstva voľnej tekutiny v bruchu – ak je jej viac, ascites tlačí na bránicu a zhoršuje dýchavičnosť. Pri hromadení krvi v pečeni je narušený aj tok krvi zo zažívacieho traktu (krv zo zažívacieho traktu odteká ďalej do pečene). Zhoršený odtok krvi zo zažívacieho traktu vedie k nechutenstvu a následnému úbytku hmotnosti.

Pacienti so srdcovým zlyhaním môžu pociťovať búšenie srdca alebo jeho vynechávanie. Srdcové zlyhávanie môžu totiž sprevádzať rôzne závažné poruchy srdcového rytmu. Závažnejšie poruchy srdcového rytmu môžu viesť aj k náhlej strate vedomia.

Menej častým prejavom srdcového zlyhania je strata hmotnosti, ku ktorej dochádza v dôsledku nechutenstva pri pravostrannom srdcovom zlyhaní spojenom s hromadením krvi v brušných žilách. Ak je srdcové zlyhávanie spojené s výraznejším zavodnením (opuchy dolných končatín alebo prítomnosť tekutiny v brušnej dutine), môže byť prejavom srdcového zlyhania, naopak, prírastok hmotnosti, prípadne zmena obvodu brucha – pacienti si nemôžu obliecť alebo zapnúť predtým používané oblečenie.

Najmä u pacientov, ktorí v dôsledku veku trpia zhoršením kognitívnych funkcií (myslenia), môže slabšie prekrvenie mozgu viesť k zvýšenej zmätenosti alebo depresii. Pacienti môžu tiež pozorovať znížené vylučovanie moču, studené končatiny, prípadne môžu mať príznaky cyanózy (fialové sfarbenie kože), ktorá je pri srdcovom zlyhaní častá najmä v okolí úst a na prstoch rúk a nôh. Problémy môžu byť rôzne a konkrétny príznak (napríklad zhoršenie zmätenosti u staršieho pacienta) je potrebné dať do súvislosti s ďalšími príznakmi alebo ťažkosťami. Jeden symptóm sám osebe ešte nemusí znamenať srdcové zlyhávanie.