Prečítajte si články

Prečítajte si články

Čo je srdcové zlyhávanie

Ako vyzerá srdcové zlyhávanie?

Viac informácií

Akútne srdcové zlyhávanie

Pokiaľ porucha čerpacej funkcie srdca vznikne náhle, jedná sa o akútne srdcové zlyhávanie.

Viac informácií

Chronické srdcové zlyhávanie

Pri chronickom srdcovom zlyhávaní je schopnosť srdca sa sťahovať dlhodobo obmedzená.

Viac informácií

Dôsledky srdcového zlyhávania pre organizmus

Zlyhávanie srdca vedie v tele k celému radu ďalších dôsledkov.

Viac informácií

Srdcové zlyhávanie a riadenie motorových vozidiel

Srdcové zlyhávanie a riadenie motorových vozidiel.

Viac informácií