Prečítajte si články

Prečítajte si články

Lieky na srdcové zlyhávanie

Ako sa lieči chronické srdcové zlyhávanie?

Viac informácií

Liečba zmenou životného štýlu

Chronické srdcové zlyhávanie je ochorenie vyžadujúce úpravu denného režimu a životného štýlu pacienta.

Viac informácií

Prístrojová a katetrizačná liečba

Liečba inými postupmi ako liekmi, očkovanie a fyzická aktivita.

Viac informácií

Transplantácia srdca a mechanické srdcové podpory

Transplantácia srdca je poslednou možnosťou liečby srdcového zlyhávania.

Viac informácií