Pri hospitalizácii pre srdcové zlyhávanie môžete ísť domov, až keď nepotrebujete intenzívnu lekársku starostlivosť.1

Prepustenie z nemocnice nemusí znamenať, že ste sa úplne zotavili. Váš stav srdcového zlyhávania treba aj naďalej veľmi starostlivo sledovať a liečiť aj po prepustení z nemocnice. Je dôležité naplánovať ďalšie návštevy lekára po prepustení, kontrolovať svoj stav a podľa potreby upravovať liečebný plán.

Vždy by ste sa mali presne riadiť pokynmi svojho lekára vrátane užívania liekov podľa predpisu. Neprestaňte užívať lieky, kým ste sa o tom neporozprávali s lekárom, aj keď sa cítite dobre.

Lekári v nemocnici by mali zdieľať vaše zdravotné informácie s vaším všeobecným lekárom.

  • Lekári v nemocnici by mali po vašom prepustení komunikovať s vaším lekárom o vašich potrebách. Pred odchodom z nemocnice sa spýtajte svojho nemocničného lekára, kedy bude kontaktovať vášho lekára, aby ho informoval o vašej dekompenzačnej udalosti srdcového zlyhávania a liečbe, ktorú ste absolvovali. S týmito informáciami dokáže váš lekár v prípade potreby liečbu upraviť.

Plánovanie následných návštev u lekára

  • Po prepustení z nemocnice je tiež dôležité naplánovať a dodržiavať pravidelné následné návštevy u vášho lekára, sledovať váš liečebný plán a pomôcť zabezpečiť, že sa váš stav srdcového zlyhávania nerozvinie ďalej.
  • Pacientom, ktorí po hospitalizácii po dekompenzačnej udalosti srdcového zlyhávania dodržiavajú následné návštevy u lekára, sa zvyčajne darí lepšie a je menej pravdepodobné, že budú opäť hospitalizovaní.2
  • Počas návštev lekára informujte o akýchkoľvek zmenách v príznakoch alebo schopnosti robiť bežné každodenné úlohy. Vopred si pripravte všetky otázky k vášmu plánu manažmentu srdcového zlyhávania.

Priatelia a príbuzní vás môžu po prepustení z nemocnice podporiť, napríklad tým, že vás budú sprevádzať na následných konzultáciách a pomôžu vám sledovať symptómy.

Viac informácií

Ďalšie informácie o každodennom zvládaní srdcového zlyhávania nájdete na stránke Zvládanie srdcového zlyhávania.

Referencie:

1. Johns Hopkins Medicine. Hospital Discharge. https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/hospital-discharge. Accessed November 2020.
2. AHA. Early Follow-Up After a Heart Failure Exacerbation. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.116.003194. Accessed November 2020.