Ak sa staráte o niekoho s diagnózou srdcového zlyhávania, je dôležité oboznámiť sa s týmto stavom a tým, na čo si dávať pozor.

Skupina

Ak osoba so srdcovým zlyhávaním potrebuje urobiť zmeny životného štýlu, zmeňte ho i vy, pretože pre ľudí môže byť jednoduchšie robiť zmeny spoločne.

Pripomenutie

Ak chcete z liečby vyťažiť čo najviac, človek so srdcovým zlyhávaním musí dodržiavať pokyny lekára. Môžete mu pomôcť tým, že mu pripomeniete, keď si treba vziať lieky.

Sociálna starostlivosť

Osobe, o ktorú sa staráte, môžete pomôcť tým, že ju podporíte pri návšteve jej lekára. Nemusí byť pre ňu vždy ľahké zapamätať si všetko, čo sa chce opýtať alebo čo chce povedať, môžete jej to však pripomenúť.

Stetoskop

Ak bola osoba so srdcovým zlyhávaním hospitalizovaná, je dôležité dodržiavať po prepustení z nemocnice pravidelné následné návštevy u lekára, sledovať jej plán liečby a pomôcť zabezpečiť, aby sa srdcové zlyhávanie ďalej nerozvíjalo.

Pacientom, ktorí po prepustení z nemocnice pre dekompenzačnú udalosť srdcového zlyhávania dodržiavajú následné návštevy u lekára, sa zvyčajne darí lepšie a je menej pravdepodobné, že sa budú musieť vrátiť do nemocnice. Povzbudzujte pacienta, aby dodržiaval návštevy u lekára.

Viac informácií

Sledujte zhoršovanie symptómov, ktoré si osoba, o ktorú sa staráte, nemusí všimnúť, ako napríklad:1

Chronický kašeľ

Zhoršenie chronického
kašľa a sipotu

Zvýšenie dýchavičnosti

Zvýšenie
dýchavičnosti

Zvýšenie opuchu

Výrazný opuch
(zadržiavanie tekutín)

Zvýšenie telesnej hmotnosti

Zvýšenie
telesnej hmotnosti

Odpočinok alebo spánok

Zvyšujúca sa potreba
odpočinku alebo spánku

Ak sa u osoby vo vašej starostlivosti zhoršia symptómy, povzbudzujte ju, aby o tom hovorila so svojím lekárom.

Referencie:

1. National Health Service, NHS. Heart Failure. https://www.nhs.uk/conditions/heart-failure/. Accessed October 2020.