Srdcový cyklus

Začnime vo fáze, keď do ľavej srdcovej komory priteká z predsiene krv (fáza plnenia, obrázok 1.8.), čo sa deje počas diastoly. Ľavá komora sa uvoľňuje a výrazne zväčšuje svoj objem. Ak je ľavá komora zdravá a dobre funguje, tlak v nej sa počas plnenia zvyšuje len mierne. V zdravom srdci komora dokonca aktívne nasáva krv z predsiene, podobne ako my pijeme vodu z pohára slamkou.

Ikony pre riadenie SZ

Obr. 1.8. Fáza plnenia

Na konci tejto fázy ľavá predsieň „vypudí“ trochu krvi do už takmer plnej ľavej komory (fáza predsieňovej kontrakcie, obr. 1.9.).

Ikony pre riadenie SZ

Obr. 1.9. Fáza predsieňovej kontrakcie

Teraz je ľavá komora maximálne naplnená krvou a je pripravená začať sa sťahovať. Prvou fázou sťahu srdcovej komory je fáza izovolumickej kontrakcie (obr. 1.10.). Tento zložitý termín hovorí len to, že sťahovaním ľavej komory sa v nej zvyšuje tlak, ale objem sa nemení. Túto fázu by sme teda mohli nazvať akýmsi „natlakovaním“. Na úplnom začiatku tejto fázy tlak v ľavej komore prevyšuje tlak v ľavej predsieni, čo vedie k uzavretiu mitrálnej chlopne. Tým sa dosiahne to, že krv sa pri sťahu srdca nevráti späť do predsiene. V tejto fáze teda tlak v ľavej komore stúpa, ale krv sa nepohybuje.

Ikony pre riadenie SZ

Obr. 1.10. Fáza izovolumickej kontrakcie

V určitom okamihu tlak krvi v komore prevýši tlak krvi v aorte, čo vedie k otvoreniu aortálnej chlopne. Krv prúdi z ľavej komory do aorty, čo predstavuje ejekčnú fázu (obr. 1.11.). Tlak krvi ešte stále stúpa, ale čoskoro dosiahne maximum a začne klesať. Krv tak stále prúdi „dopredu“ cez aortálnu chlopňu do aorty.

Ikony pre riadenie SZ

Obr. 1.11. Ejekčná fáza

V okamihu, keď tlak krvi v aorte prevýši tlak krvi v ľavej komore, aortálna chlopňa sa uzavrie a srdce sa začne uvoľňovať. Dobre tesniaca aortálna chlopňa zabraňuje návratu krvi z aorty späť do komory. Prvá časť uvoľňovania sa označuje ako fáza izovolumickej relaxácie (obrázok 1.12.). Izovolumická relaxácia znamená, že tlak v komore prudko klesá, ale jej objem sa nemení – komora sa teda stáva menej „natlakovaná“. V aorte je teda v tejto fáze pomerne vysoký krvný tlak, zatiaľ čo tlak v ľavej komore klesá.

Ikony pre riadenie SZ

Obr. 1.12. Fáza izovolumickej relaxácie

V momente, keď tlak v komore klesne pod úroveň tlaku v ľavej predsieni, mitrálna chlopňa medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou sa otvorí a krv prúdi z ľavej predsiene do komory. Tým sa dostávame opäť na začiatok.

V predchádzajúcich odsekoch sme sa venovali ľavej komore. V pravej komore prebieha srdcový cyklus veľmi podobne, obe komory pracujú súčasne. V porovnaní s ľavou komorou je v nej však výrazne nižší krvný tlak.

Vráťme sa však ku krvnému tlaku. Počas srdcového cyklu je najvyšší tlak v aorte vo fáze systoly, preto sa nazýva systolický. Najnižší je vo fáze diastoly, preto sa nazýva diastolický. Pri zaznamenávaní hodnoty krvného tlaku sa používajú obe hodnoty – hodnota systolického aj diastolického krvného tlaku. Zápis teda vyzerá ako 130/70 mmHg (čítame ako 130 na 70), jednotkou je milimeter ortuťového stĺpca. Normálny krvný tlak je do 140/90 mmHg.